Застраховка Автокаско

Застраховката се сключва при следните условия и преференции:
  • най-ниски тарифи
  • отстъпка при застраховане на повече автомобили
  • отстъпка при еднократно плащане на дължимата премия
  • отстъпка при уговорено самоучастие от страна на застрахования
  • бонуси за липса на щети при подновяване на застраховката.

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият ползва безплатна пътна помощ до най-близкия специализиран или доверен сервиз на застрахователя, но не повече от 150 км..

Целта на ЗК „Български имоти” АД е качествено и коректно обслужване на нашите клиенти.