Животни

Преференции:
  • бонуси за ниска квота на щета по изтекъл договор
  • отстъпки при еднократно издължаване на премията
  • отстъпки за комплексно застраховане
  • отстъпки за дългосрочни договори
  • други