История

Застрахователна компания „Български имоти” АД е създадена през 1994 г. с решение на Софийски градски съд от 06.04.1994 г., като компания от общ тип.

На 10.08.1998 г. застрахователна компания „Български имоти” АД получава лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане, съгласно изискванията на Закона за застраховане.

На територията на страната се изграждат 60 офиса с над 300 сътрудници, което позволява да се осъществи бързина и качество в обслужването на клиентите и в изплащане на обезщетенията по щетите.

През ноември 2002 г. най-голямата австрийска застрахователна компания „Винер Щетише Ферзихерунг АГ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” става мажоритарен собственик на застрахователна компания „Български имоти” АД, чрез закупуването на основния пакет от капитала й.

На 08.06.2005 г. на редовното Общо събрание на акционерите на ЗК „Български имоти” АД, основният акционер „Виена Иншуърънс Груп” взема решение да направи инвестиция, в резултат на което размерът на уставния капитал на компанията става 9 308 108 лева.

Акционерният капитал общо за ЗК „Български имоти” АД е структуриран, както следва:
  • Виена Иншуърънс Груп (ВИГ) - 99,9%
  • Други лица - 0,1%

От 2007 г. „Виена Иншурънс Груп” притежава две дружества в България – ЗК „Български имоти” АД и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп".

ЗК „Български имоти” АД и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп" ще имат общи звена, обслужващи припокриващите се функции в двете компании, но остават да се развиват като самостоятелни дружества и ще се налагат на пазара като отделни търговски марки.

Управлението на компанията е двустепенно: Надзорен и Управителен съвет в състав:

Надзорен съвет:
  • г-н Франц Фукс – Председател на НС
  • г-н Карл Финк – Зам. Председател на НС
  • г-н Мартин Дивиш – Член на НС
Управителен съвет:
  • г-н Румен Янчев – Изпълнителен Директор и Председател на УС
  • г-н Клаус Мюледер - Изпълнителен Директор и Член на УС
  • г-н Радослав Диков - Изпълнителен Директор и Член на УС

„Винер Щетише Ферзихерунг АГ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е създадена през 1824 година. Днес тя е водещата международна австрийска застрахователна група, която поддържа политика за разширяване на своята дейност на пазарите в Европа.

Преди повече от десетилетие „Винер Щетише Ферзихерунг АГ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” създава експанзивен инвестиционен план в Централна и Източна Европа, в резултат на който са създадени застрахователни компании в над 20 страни, с вече утвърдени водещи позиции в тях.

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ” АД

ФРАНЦ ФУКС
Председател на Надзорния Съвет

КАРЛ ФИНК

Зам. председател на Надзорния съвет, Карл Финк е член на управителния съвет на „Винер Щетише” (Wiener Staedtische) от 1987 г., която от началото на 2007-ма година се преименува на „Виена Иншурънс Груп”. Той работи в компанията от 1975 година. През юли 2004 г. е издигнат до заместник-генерален директор. Финк ръководи индустриалното застраховане и презастрахователните дейности на концерна. Освен това е отговорен и за развитие на бизнеса на групата в България и в Русия. Карл Финк е председател на Надзорния съвет и на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп".

МАРТИН ДИВИШ
Член на Надзорния Съвет

РУМЕН ЯНЧЕВ
Изпълнителен директор и Председател на Управителния Съвет

Румен Янчев е завършил ВФСИ „Д. А. Ценов” в Свищов през 1980г., специалност застрахователно дело. От същата година е на работа в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” и преминава през цялата йерархична стълба в Дружеството. Многократно е специализирал във водещи застрахователни и презастрахователни компании в Европа, САЩ и Япония, където се ползва с голям авторитет. Румен Янчев е бил изпълнителен директор на „European Reinsurance Brokers” Ltd в Лондон. Регистриран е като брокер на Лондонския пазар. Владее писмено и говоримо английски и френски език.

КЛАУС МЮЛЕДЕР
Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет

Клаус Мюледер завършва „Университета по икономика и бизнес администрация” в гр. Виена, където през 1995 г. защитава докторска степен по “Застраховане и бизнес администрация”. Работил е предимно във финансовата сфера за организации като австрийската банкова група „Райфайзен” и международната консултантска компания „МакКинзи и Ко”. От 2005 г. Мюледер е част от екипа на „Винер Щетише Ферзихерунг АГ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, в която заема различни ръководни позиции, последната – като ръководител на дирекция „Контрол и планиране”.

Клаус Мюледер е Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет на ЗК „Български имоти” АД от април 2008 г. Той изпълнява функциите и на Изпълнителен директор на „Ти Би Ай България” АД и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”.

РАДОСЛАВ ДИКОВ
Изпълнителен директор и Член на Управителния Съвет

Роден на 29.08.1973 г. в София. Дипломиран инженер в „Химикотехнологичен Университет” – София и „Технически Университет” – Кемниц, Германия. Завършил е курс за брокер към „Българска Асоциация на лицензираните инвестиционни посредници” и Университета в Делауер – България. Преминава през Мениджмънт център на „Виена Иншуърънс Груп” в Австрия. Професионалната си кариера започва през 1998 г. в Инвестиционен посредник „Улпия”. През 1999 г. е назначен като специалист „Автомобилно застраховане” в ЗПАД „Алианц България”. От 2001 до 2003 г. работи в централата на „Алианц” в Мюнхен, Германия. През 2004 г. е назначен за заместник директор „Автомобилно застраховане” в ЗК „Български имоти” АД, след което и за директор на същата дирекция. От 2008 г. е член на Управителния съвет на ЗК „Български имоти” АД.