Ако клиентът отговоря на следните условия:

СПС със застрахователна сума над 5 000 лв, избрана Клауза А и еднократно платена застрахователна премия, териториалното покритие се разширява БЕЗПЛАТНО и за територията на следните страни:

Австрия, Андора, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ейре, Естония, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Малта, Молдова, Недерландия (Холандия), Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция (без Азиатската част), Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска, Черна Гора, Чехия, Швейцария, Швеция.