Мотивираните служители са най-големия капитал на ЗК Български имоти АД.


Ние търсим квалифицирани, компетентни и отговорни сътрудници, които могат да допринесат за успеха на нашата компания с професионалните си умения и личностни качества. От своя страна предлагаме атрактивни възможности за кариера в утвърдена компания.

Моля, погледнете свободните позиции в момента.