Сътрудничество при продажбите със Scania в Централна и Източна Европа
Виена Иншурънс Груп увеличава своите продажби в Централна и Източна Европа чрез подписването на дългосрочен договор за сътрудничество със Scania CV AB, Scania Financial Services за посредничество и сключване на автомобилни застраховки. Така ще се засили сътрудничеството между двете компании.
Виена Иншурънс Груп отчита устойчиво развитие през първата половина на 2009 г.
През първите шест месеца Виена Иншурънс Груп продължи успешно своето устойчиво развитие. От локлана гледна точка ръстът на много Централно и Източно Европейски пазари остава стабилен - както Очаквахме. Утвърдихме първата си позиция на основните пазари в ЦИЕ и ясно увеличихме пазарния си дял до 16%.
Най-големият световен проект на САП за застраховането
През 2009 г. Донау Ферзихерунг АГ Виена Иншурънс Груп стартира въвеждането на застрахователно решение на САП в своя животозастрахователен бизнес. Така се даде зелена светлина за използването на това стандартно за актюерската дейност решение от големи групи.
Разширяване на партньорството с Даймлер
През 2009 г. бе подписан договор за сътрудничество между Виена Иншурънс Груп и Даймлер Иншурънс Сървисиз с цел засилване на сътрудничеството по отоношение на посредничеството и сключването на автомобилни застраховки в Австрия и ЦИЕ. Договорът обхваща период от пет години.
Данни и факти от 2008 г.
ЗК „Български имоти”, ЗАД „Булстрад”, ЗАД „Булстрад Живот” и ЗОД „Булстрад Здраве” отчетоха предварителните си финансови...
прочети »
Данни и факти от 2008 г.

ЗК „Български имоти”, ЗАД „Булстрад”, ЗАД „Булстрад Живот” и ЗОД „Булстрад Здраве” отчетоха предварителните си финансови резултати за изтеклата 2008 г., както и плановете и очакванията си за 2009 г. на среща с водещите финансови и бизнес медии на 2-ри април тази година в хотел „Шератон”. Домакини на работната закуска бяха изпълнителните директори на компаниите Румен Янчев, председател на УС на ЗАД „Булстрад” и ЗК „Български имоти” и изпълнителен директор на двете компании; д-р Клаус Мюделер, изпълнителен директор и член на УС на ЗАД „Булстрад” и на ЗК „Български имоти”; Светла Несторова, председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Бустрад Живот” и изпълнителен директор на ЗК „Български имоти”; Николай Мишкалов, изпълнителен директор на ЗОД „Булстрад Здраве”, и Тодор Илиев, финансов директор на ЗАД „Булстрад”.

Още данни и факти:
  • Общият премиен приход на компаниите от групата на „Виена Иншурънс Груп” (ВИГ) в България за 2008 година е 301 689 344 лв., от които по общо застраховане 274 139 953 лв. и в животозастраховането 28 548 391 лв.
  • ЗК „Български имоти” е с годишен премиен приход 52 202 422 лв., като ръстът й в края на 2008 г. е с 2.63% по-висок спрямо 2007 г. За същия период сумата на активите й нарастват с 35.30%.
  • Най-голям дял от общия премиен приход към 31.12.2008 г. има автомобилното застраховане (93.5%). По застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите кмпанията държи 10.24% от пазара и е на 4-то място сред застрахователните компании.
  • „Виена Иншурънс Груп” беше генерален спонсор на 14-ия международен фестивал „Mediamix ‘08” през юни 2008 г. в курорта „Албена”.
  • Румен Янчев беше избран за Мистър Икономика за втори път през 2008 г.
  • През 2008 г. беше открит новосъздаден център за денонощна пътна помощ за клиентите на ЗК „Български имоти”.